SÜRÜDÜRLEBİLİR YÖNETİM İÇİN GELECEĞİ
BİRLİKTE PLANLAMAK..

2012 yılından beri hem yurt içinde hem de yurt dışında proje uygulama hizmetlerine başlayan Gemba Partner, Operasyon yönetimi ve performans iyileştirme konularında yalın düşünceyi entegre ederek gelişim sağlamayı ve mükemmellik seviyesine ulaşmayı amaçlayan her sektörden işletmeye uygulama destekleri ile rehberlik etmektedir.

Müşterilerine sürdürülebilir işletme yönetimi konusunda gerçek bir know how sunar, Japon yönetim ve üretim sistemlerinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayarak, israftan uzak, verimli bir yönetim kültürü inşaa eder ve geleceği birlikte planlar.

Operasyonel Mükemmelik

Yalın Üretim Projeleri

Özellikle pratik uygulamalara ağırlık vererek hem şirketlerin gelişimini hem de insan kaynağının akılcı çözümlere ulaşmasını sağlayarak insan gelişimi sağlar.

Saha Yönetimi ve Liderlik

İşletmelerin ortak problemleri üst yönetime paralel günlük operasyonel yönetimini hayata geçirememesidir. Yalın Liderler bu noktada yetkinliklerini geliştirerek sürüdürlebilir saha yönetimini sağlarlar.

TPM Uygulama Projeleri

Sürdürülebilir yönetim ve operasyonel karlılık için Arıza yapmayan ekipman stratejisi önemli bir faaliyettir. TPM destekleri bu stratejileri tüm organizasyona yayarak gerçekleşmesini sağlayan araçlar sunar.

Gemba Teknik Eğitim Merkezi

Temel Seviye Eğitimler

Yalın Üretimi başlangıç seviyesinde model hatlarda tecrübe ederek uygulamalı bir şekilde öğrenilmesini sağlar.

İleri Seviye Eğitimler

Temel bilgi ve beceriye sahip olan saha yöneticileri ve mühendisler için daha çok teknik analiz içeren uygulamalı eğitim setleri.

Uzmanlık Eğitimleri

Yalın Üretim sistem entegrasyonu için kıdemli danışanlarımız liderliğinde uygulamalı uzman yetiştirme progrmaları.

Yamazaki Tetsuya - Üst Düzey Destek

Stratejik Yönetim

Üst Yönetime özel stratejik çalışmalar ile şirket yönetiminin güçlendirilmesi, güçlü şirket yapısı için gelecek

Gemba Kaizen

Sahada Kaizenin günlük yönetim süreçleri ile birleştirilmesi ile farklı bakış açılarının kazandırılması

Eğitim ve Seminerler

Uygulamalardan önce Kaizen Felsefesine doğru odaklanma ve insan kaynağının doğru bir şekilde eğitilmes

Tek Bakışta
Gemba Partner

Sahadan Gelen Tecrübe

25 yılı aşkın Global firmalarda üst seviye yönetim, saha sistem kurulumu ve atölye yönetim tecrübesine sahip profesyonel bir ekip

Her sektöre özel Know How

Otomotiv sanayisinden gelen kendi tecrübesini farklı sektörlere aktararak yeni tecrübeler kazanan uzman ekibi ile her sektöre uygun çözüm sunar.

Liderlik

Kültürel dönüşümde rol model olur, uygulama yaptığı projenin başına geçerek gerçek bir liderlik yaklaşımı sağlar. Böylece sonuçlara daha hızlı ulaştırır.

İnsan Odaklı Yaklaşım

Mevcut organizasyonun gelişimini hedefleyerek aktif uygulamalarla sahada bire bir uygulamalı eğitimlerle insan gelişimi sağlar

Rekabetçi Stratejiler

Sektör fark etmeksizin alışılmışa meydan okuyarak yeni stratejileri oluşturur ve hayata geçirilmesinde aktif
rol oynar.

Teoriden Pratik Uygulamalara

Organize edilen eğitimler ve sunduğu çözümleri teorik olarak değil pratik olarak ortaya koyar ve uygulanabilirliğini kanıtlayarak değişimi başlatılır

Gelişim Yolunda Gemba Partner Rehberliğini Tercih Eden Firmalar