GEMBA TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

Teoriden Pratik Uygulamalara, Kalıcı Tecrübelere

Eğitim çalışmalarında yeni bir yaklaşım.
Teori pratik ile buluşuyor, tecrübeye dayalı kalıcı öğrenme sağlanıyor.

Uygulamalı TPS – Yalın üretim teknik eğitim merkezimizde katılımcıların yalın üretim tekniklerini teorik olarak değil gerçek anlamda uygulayarak, “Kaizeni” tecrübe ederek öğrenmelerini ve öğrendikleri konuları firmalarında hayata geçirerek kendi tespit ettikleri israfları kazanca, problemleri fırsatlara dönüştürmelerini amaçlıyoruz

Her seviyeden katılımcının tecrübe kazanabildiği teknik eğitim merkezimizdeki atölye çalışmalarımız ile temel Yalın araçlar teker teker tanıtılarak uygulamalı bir şekilde
gösterilmektedir.

Ofis çalışanlarından üretim çalışanlarına kadar bir çok katılımcının dahil olabileceği atölye çalışmalarımızda katılımcılar pratik çözümlerle kaizeni etkili bir şekilde hayata
geçirip yaptıkları iyileştirmelerin sonuçlarını tecrübe ederek Operasyonel Mükemmelliğe giden ilk yolda adımlarını atarlar.

Eğitimler Yalın Araçların Entegrasyonunda bilgi seviyesi , katılımcı profili ve uzmanlık seviyelerine göre 3 farklı modül atlında toplanmıştır.

Eğitim çalışmaların amacı tüm modüller tamamlandığında Yalın tekniklerin uygulanması ve entegrasyonu konusunda uygulayıcı uzmanlar yetiştirmektedir. Bundan dolayı eğitimler yetkinlik gelişim planına göre Temel Başlangıç, İleri Teknikler ve Analizler, Entegrasyonu güçlendirici iyileştirme konularını destekleyeci Uzmanlık olmak üzere 3 farklı seviyede tasarlanmıştır. 

Modüllerle ile ilgili detaylı bilgi almak ve kurumunuz için özel eğitimler tasarlamak için lütfen iletişime geçiniz. 

Gemba Teknik Eğitimleri ile iglili bilgi almak istiyorum 

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı