PROBLEMLERDEN KAZANILMIŞ TECRÜBELERE

Mükemmelle giden yolda problemler ya bir engeldir ya da problemleri fırsata dönüştürebilen işletmeler için ciddi bir »Değerdir ».

Her işletmede yürütülen faaliyetler sonucu çeşitli problemler meydana gelebilir. Yöneticiler bu problemlerin kısmen farkında olsalar bile zaman içerisinde kronik problemlerle yaşamaya alışırlar veya yangın söndürme yaklaşımı ile günü kurtaracak çözümler üretirler. Her gün benzer problemlerle uğraşmak hem gereksiz iş yüküne hem de fazla maliyete yol açar .

İşletmelerin kronik problemlerini ortadan kaldırabilmesi doğru problem çözme metotlarının kullanılması ve ekiplerin bu konuda eğitilmesi ile birlikte gerçekleşir. Kronik problemleri sistematik bir şekilde ortadan kaldırmak için “A3 Problem Çözme Metodu” en etkili metodlardan birisidir. Aynı zamanda sadece bir problem çözme metodu değil, uygulayanlara her problemi bir fırsat olarak değerlendirmeyi gösteren bir düşünce şeklidir. 

Günlük saha yönetiminde karşılaşılan problemler ve bu problemlerin hızlı çözümü için saha liderlerinin bakış açısını geliştirmesi ve pratik problem çözme tekniklerini bilmesi günlük operasyonu bir adım öteye taşıyacağı gibi standartları da koruyacaktır.

Özellikle liderlerin hızlı bir şekilde problemlere müdahale edip problemin etkisini azaltabileceği en uygun yöntem A3 Pratik Problem çözme yöntemidir. Kök nedene hızlıca ulaşmayı sağlayan, teorik ve uygulamalı olarak düzenlenen bu eğitimimize Yalın araçları kullanmayı bilen, teorik bilgi sahibi olan saha yöneticileri ve liderler katılmalıdır.

Saha liderlerinin olduğu kadar yöneticilerin de problem çözme becerilerine sahip olması ve yeni fırsatlar oluşturarak mevcut standartları geliştirebilmesi önemlidir.

A3 çalışmalarında TBP = Toyota Business Practice ( Toyota Tarzı İş Yapma Yöntemi ) yöntemi ile problemleri tüm detayları ile ele alıp, istatiksel verilere dayanan çözümlerle kök nedenleri adı adım ortadan kaldırmak amaçlanır

A3 TBP aynı zamanda üst yönetiminde gelişim araçlarından birisi olduğundan bu yöntem düşünme gücünü geliştirecek her kademeden yöneticiye farklı bir bakış açısı sunacaktır.

Detaylı Bilgi Almak için lütfen iletişime geçin

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı