MODUL 2 – İLERİ SEVİYE EĞİTİMLER

Modul 1 eğitimlerinde öğrenilen akış oluşturma ve katma değeri arttırma tekniklerinden sonra
elde edilen değeri korumak ve sürecin tamamına yaygınlaştırmak için ilk sırada gelen eğitim
konusu Değer Akış Analizidir. Değer akışı tüm sürece bütünsel bakmamızı sağlayarak bilgi ve
ürün akışı içerisinde müşteriye kadar uzanan teslim zamanı içerisinde katma değerli ve katma
değersiz süreleri ortaya çıkartarak dar boğazları görmemizi sağlar.

Genel anlamda teorik kısımların yoğun olduğu Değer Akış Analizi eğitiminin ilk kısmı
tamamlandıktan sonra belirlenen bir senaryo üzerinden örnek bir çalışma yapılarak VSM analizi
tüm enstrümanları ile birlikte katılımcılara uygulamalı olarak aktarılır.

Yalın Üretimin en temel aracı olan Standart iş konusun hem teorik hem uygulamalı olarak ele alındığı bu eğitim çalışmamızda standart işin fonksiyonu ve bileşenleri üzerinde durulmaktadır. Standart işi oluşturabilmek için zaman etüd analizleri bu çalışmamızda etkin bir şekilde gösterilerek dar boğaz proses iyileştirmeleri örneklendirilmektedir.

Standart iş yapısı olmayan bir üretim hattı ve standart işin temellerinin kurulduğu üretim hattı arasındaki farkı net bir şekilde öğrenmek için ileri seviye eğitimlerimizde ikinci sırada alınması gereken eğitim çalışmasıdır.

Bu çalışmaya temel seviye eğitimleri bitirmiş, proses, metot, üretim mühendislileri ile saha liderleri katılabilir.
Kalitenin ürün üzerinde kontrol edilerek sağlanmasındansa, proseste kaliteli ürün gerekliliklerini oluşturarak üretilmesi Yalın Düşüncenin ana prensiplerindedir. Bu eğitimimizde Standart işi sağlanmış üretim hatlarında Kalite gerekliliklerini sağlayarak prosesin tasarlanma yöntemleri hem teorik hem de pratik uygulamalarla katılımcılara aktarılmaktadır.

Yalınlaştırılmış Hücre akışı üzerinde yerinde kalite tekniklerinin gösterildiği bu eğitimimize Yalın Üretim Temel eğitimlerini almış saha liderleri, mühendisler ve yöneticiler katılabilir.
Saha yönetim ve geliştirme sistemlerinin devreye girmesi ile birlikte organizasyon içerisinde liderlerin rolü daha önem kazanmaktadır. Özellikle üretim faaliyetlerinde günlük yönetime geçilebilmesi için liderlerin yöneticilik yetkinliklerinin geliştirilmesi önemli bir stratejidir.

Aktif saha yönetimi açısından liderlerin özellikle PDCA yönetimini ve Yalın Araçların kullanımı konusunda uzmanlaşması Saha Lider Gelişim programının ana amaçlarından birisidir. Atölye çalışması olarak tasarlanan eğitimimize özellikle birinci dereceden saha yöneticileri, liderlerinin katılması yöneticilik becerilerinin geliştirilmesi anlamında önemlidir.
Günlük saha yönetiminde karşılaşılan problemler ve bu problemlerin yönetimi için saha liderlerinin bakış açısını geliştirmesi ve problem çözme tekniklerini devreye alması günlük operasyonu bir adım öteye taşıyacağı gibi standartları da koruyacaktır.

Özellikle liderlerin hızlı bir şekilde problemlere müdahale edip problemin etkisini azaltabileceği en uygun yöntem A3 Pratik Problem çözme yöntemidir. Kök nedene hızlıca ulaşmayı sağlayan, teorik ve uygulamalı olarak düzenlenen bu eğitimimize Yalın araçları kullanmayı bilen, teorik bilgi sahibi olan saha yöneticileri ve liderler katılmalıdır.

Eğitim talebi ve rezervasyon için lütfen aşağıdaki iletişim kutusunu kullanınız

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı