«SIFIR ARIZA » STRATEJİSİNİ
GERÇEKLEŞTİRMEK HAYAL DEĞİL

Ekipman verimliliği artık sadece bakım bölümü ile değil, tüm organizyonun aktif katılımı ile sağlanmaktadır. Arıza yapmayan, güvenilir ekipman yönetimi için TPM.

Japonlar tarafından geliştirilen TPM önceleri fabrikanın toplam bakım faaliyetleri olarak uygulanmaya başlanmış fakat daha sonra katılımcı organizasyon faaliyetlerinin
gelişmesi ile Toplam Verimli Yönetim ( Total Productive Management ) olarak son şeklini almıştır.

Fabrika süreçlerindeki verimlilik, kalite, müşteri memnuniyeti sadece bir birimin sorumluluğunda değil,tüm organizasyon üyelerinin aktif katılımı ile gerçekleştirilmesi gerekir düşüncesi ile kurgulanan etkin bir yönetim sistemi aracıdır.

Daha hızlı, daha az maliyetli, daha kaliteli üretim için güvenilir ekipman oluşturma faaliyetleri olmazsa olmazdır. Bundan dolayı Yalın üretim ile birlikte uygulanan TPM faaliyetleri Yalın Üretim’in JIT tam zamanında prensibini hayata geçirmekteki en etkin
stratejilerden birisidir.

Sadece ekipman bakımı değil, tüm süreçlerin organizasyonun her kademesindeki üyelerinin katılımı ile bakımlılarının diğer bir değişle iyileştirilerek korunması esas alınır.

TPM uygulamalarında destek olduğumuz müşteri firmalarımızın öncelikle ekipman yönetimi iyileştirilerek endüstriyel bakımda operasyonel mükemmelliğe ilerleme planları üzerinde çalışmalar yapılır

Toplam Ekipman Etkinliği ( OEE ) ölçümü yapılarak global bir metrik haline dönüştürülür ve OEE parametrelerini oluşturulan 6 Büyük Kayıp konuları ana iyileştirme maddeleri olarak yönetilir. Böylece operasyonel karlılığı arttırıcı faaliyetlere hayata geçirilir.

Detaylı Bilgi Almak için lütfen iletişime geçin

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı