SAHA YÖNETİMİ VE GELİŞTİRME SİSTEMİ

Verimli üretim sahası için ilk önce güçlü saha yönetim

Yönetim sistemleri kuvvetli olan işletmeler aynı gücü saha yönetimine aktaramazlarsa standartları koruyamaz ve sürüdürülebilir yönetimi sağlayamazlar.

Saha Yönetimi Nedir ?

Her işletmenin nihai amacı değişen piyasa koşullarına rağmen ayakta kalabilmek varlılığını sürdürebilmektir. Bu amacı sağlayabilmek için kar etmek ve karlılığı koruyabilmek gerekir. Genel stratejiler, hedefler yönetim tarafından belirlense de genel olarak bu stratejiler sahaya indirilmez.

Şirketlerin ana hedeflerini gerçekleştirebilmek için operasyon sahasının ve faaliyetlerinin günlük olarak yönetilmesi esastır. Organizasyonun en üstünden en altına kadar sorumluklar ve görevlerin belirlenmesi, doğru kontrol araçlarının sahaya entegre edilmesi ile günlük ortaya çıkan problemler minimize edilir. Böylece günlük olarak korunan saha etkinlik performansı Saha Yönetimi ile sürdürülebilir hale getirilmektedir.

Yönetim Seviye Rolleri

Tüm işletmelerin ortak problemleri üst yönetime paralel günlük operasyonel yönetimini hayata geçirememesidir. Günlük meydana gelen problemlerin direk etkileri üst yönetimin ana hedeflerinin gerçekleşmeme nedenleri ile direk etkilidir. Operasyonel faaliyetler yönetim parametreleri ile entegre olmayınca ortaya çıkan kayıplar anlık görülememektedir. Bu kayıpların aylık toplantı ve raporlarla takibi ortaya çıkan kayıpların etkilerini azaltabilecek nitelikte değildir.

Saha yönetimi ve Geliştirme Sistemleri TPS ve Yalın Üretim enstrumanlarının operasyonel faaliyetlere entegre edilmesi ile birlikte günlük saha yönetim kültürünün oluşturulmasını sağlar. P-D-C-A yönetiminin hayata geçmesi ile tüm parametreler izlenebilir, kayıplar ve problemler günlük olarak takip altına alınarak kayıp etkileri azaltılabilmektedir.

Saha Yönetim Sistemi Kurulum amacı üst yönetimin belirlediği stratejeleri ve hedefleri gerçekleştirmek için operasyon faaliyetlerinin liderler tarafından yönetilmesidir.

Saha yönetim yetkinliğini geliştirmek için TPS uygulamalarını ve metotlarını saha operasyonları ile birleştirerek sahanın günlük olarak yönetilmesini ve üst yönetimin uzun dönemli hedeflerinin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Gemba Partner sektör göz ardı etmeksizin her türlü işletmenin Günlük saha yönetim sistematiğini kurarak temel işletme kültürünü oluşturur. Böylece liderlik gelişimini de sağlayarak operasyon yönetici ve liderlerinin yönetim yetkinliğini geliştirir


Çalışma Konsepti

Detaylı Bilgi Almak için lütfen iletişime geçin

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı