SÜREÇLERİN EN BAŞINDAN OPTIMIZASYONU

Sürekli Akış, Sürdürülebilir Yönetim

Sürekli ürün akışının sağlanması ve müşteriye zamanında ulaşılabilmesi için fabrika yerleşim planlaması önemli bir unsurudur. Başarı ile kurgulanmış, yalın prensipleri göre tasarlanmış bir fabrika yerleşimi üretim dalgalanmalarının önüne geçebilir, tesis verimliliğini ve üretim esnekliğini önemli ölçüde arttırabilir.

Yerleşim planları akış prensibinden uzak oluşturulursa üretim ve depolama gibi tesisler için bu konu sürekli dar boğaz olarak konumlanabilir. Tesislerin yerleşim planı oluşturulmadan önce muhakkak ürünün ideal akışı ve işletmenin gelecek dönem stratejileri dikkate alınmalıdır. Tesis akış planı minimum hareket ve minimum taşıma hedefi ile hazırlanmalıdır.  

Bu noktada gelecek dönemde Yalın akış ile üretim yapmak isteyen, süreçlerini mükemmelle taşımayı hedefleyen, fabrika ve tesis kullanım alanlarını optimize etmeyi bir strateji olarak kurgulayan işletmelere taşınma ve yeni yerleşim planlama süreçlerinde destek vererek ileriki dönem yapılacak olan operasyonel mükemmellik çalışmarının temelini oluşturuyoruz. 

Detaylı Bilgi Almak için lütfen iletişime geçin

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı