YALIN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Operasyonun Tüm Boyutlarıyla Optimizasyonu

Tüm Zincirin Optimizasyonu

Yalın Tedarik Zinciri hammaddeden ürün teslimine olan tüm operasyonel süreçlerde oluşan israfları tespit etme ve elemine ederek toplam teslimat zamanını kısaltmayı hedeflemektedir.

Değer Akışının önemli bir süreci olan Tedarik Zinciri yönetimi ürünün oluşması gereken hammadde, malzeme ve hareketleri, hareket esnasında oluşan stoklar, ürünün oluşmasından sonra müşteriye kadar olan nakliye operasyonlarını bütünü ile inceler.

Tedarik zincirine dahil olan alt firmalar ve süreç destekçilerinin gelişmesi değeri oluşturan ana süreç sahibi için önemli bir adımdır.

Tedarik zincirinin geliştirilmesi müşteriye ulaşma, diğer bir değişle nakit döngüsünün hızlandırılması için Yalın dönüşüm çalışmalarında öncelikle yer verilmesi gereken bir yönetim destek çalışmasıdır.

Yalın Tedarik Zinciri Yönetiminde Odaklanılan Konular

Tedarik zincirinde yüksek frekans ve düşük hacim prensiplerinin uygulanabilir olup olmadığı , müşteri talepleri gözününe alınarak maliyet düşürme çalışmalarının tüm zincirde uygulanması ve sürekli iyileştirme bakış açısının yerleştirilmesi tüm çalışmalarda temel bakış açısını oluşturmaktadır

Detaylı Bilgi Almak için lütfen iletişime geçin

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı