OPERASYONEL MÜKEMMELLİĞİN YOL HARİTASI

Mevcut durumu bilmeden gelecek planları oluşturulamaz. Operasyonel mükemmelliğe giden yolu "Yalın Süreç Analizi" ile belirliyoruz.

Operasyonel Mükemmelliğin Yol Haritası

Gelişime başlamadan önce mevcut durumdaki temel problemler ve organizasyon kültürünün somut olarak ölçülmesi önemli bir adımdır. Bundan dolayı Yalın Yolculuğa ilk adım süreçlerin tanımlanması ve analizleri ile başlar.

Gemba Partner gelişimlerine liderlik ettiği firmaların mevcut durumlarını 5 farklı seviyede ölçümlendirir ve sayısal olarak ifade eder. Analizin ve ölçümlerin sonucuna göre gelişim yol haritasını ortaya koyarlar.

Süreç Analiz Raporlarında denetimin yapıldığı şirketin mevcut durum problemleri ve bu problemlere karşı uzman görüşü olan aksiyonlar ile uygulama örnekleri öneri olarak sunulur.

Süreç Analizi ve Raporlama Başlık Grupları

Konuları olmak üzere bu konuların alt başlıkları ile toplamda 18 ana başlık üzerinden değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır.

Bununla Birlikte TPM – Bakım Süreç Analizleri ve Tedarik Zinciri ve Lojistik Süreç Analizleri çalışmaları talep olması durumunda ayrıca yapılabilmektedir.

Detaylı Bilgi Almak için lütfen iletişime geçin

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı