Gemba Partner

Saha odaklı yaklaşım, sahada gelişim.

Bu felsefe ile 2012 yılında profesyonel olarak uygulama hizmetlerine başlayan Gemba Partner, Japon yönetim ve üretim sistemlerinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayarak, israftan uzak, verimli yönetim anlayışı ile ülke sanayisinin ve ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan bir sistem entegrasyon firmasıdır.

Danışmanlık Çalışmalarında
Yeni Bir Yaklaşım

Gemba Partner’ın yaklaşımı, işletmelerin iş süreçlerini ve operasyonlarını iyileştirmek için kapsamlı bir strateji sunar. Bu strateji, sahadaki gerçek çalışma ortamlarına odaklanarak işletmelerin temel operasyonlarını daha iyi anlamalarını ve iyileştirmeler yapmalarını sağlar. Gemba Partner ekibi, müşterilerine özelleştirilmiş çözümler sunmak için kapsamlı bir danışmanlık ve eğitim programıyla destek verir. Böylece, işletmeler hem kısa vadeli sonuçlar elde ederken hem de uzun vadeli sürdürülebilirlik ve başarı için gerekli temelleri oluştururlar.

Problem Sahadaysa
Çözümüde Sahada Aranmalıdır

Genchi Genbutsu İlkesi aynı zamanda iletişimi ve işbirliğini teşvik eder. Sahaya gitmek, çalışanlar arasında güven oluşturur ve bir ekip ruhu geliştirir. Sahadaki çalışanlar, sorunları yöneticilere ve diğer ekip üyelerine daha iyi bir şekilde iletebilir ve çözüm önerilerine katkıda bulunabilirler.

Ürünü İnsan Üreteceğinden
İnsan Üretmeden İşler Başlamaz...